Handel na rozdrożu (5)

dr Maciej Jesiołowski

A.M. Jesiołowscy-Finanse sp. z o.o.

Które z branż są najbardziej narażone na przenoszenie transakcji do Internetu? Czy jest to zjawisko permanentne?

Poniżej, na podstawie różnych i nie weryfikowanych przez nas opinii, oceniliśmy szacunkowo udział obrotów przez Internet w całkowitych obrotach branż. Zestawienie to pokazuje porównanie typów produktów, które chętniej kupuje się via sieć. Nie należy rygorystycznie traktować zaprezentowanych danych. Czytaj więcej

Handel na rozdrożu (4)

dr Maciej Jesiołowski

A.M. Jesiołowscy-Finanse sp. z o.o.

Dlaczego handel znalazł się na rozdrożu? Powodem jest rozwój technologii informatycznych. A konkretnie trzy procesy: (1) tworzenie coraz bardziej intuicyjnego interface’u użytkownik-komputer, (2) łączenie każdego z każdym via Internet, (3) mobilność dostępu do przestrzeni informacyjnej. W efekcie tych tendencji lwia część naszych procesów poznawczych, komunikacyjnych, logistycznych, konsumpcyjnych i innych przeniosła się do Internetu. I… dalej się przenosi. Czytaj więcej

Biznes silnych emocji

dr Maciej Jesiołowski

A.M. Jesiołowscy-Finanse sp. z o.o.

Które typy usług rodzą silne emocje u klientów? Jaki jest ich powód? Jak sobie z tym radzić prowadząc taki „emocjonalny biznes”?

Poniższe sugestie opracowano na podstawie  artykułu z „When the customer is stressed” napisanego przez Lenoard’a Berry’go, Scott’a W. Davis’a i Jody’go Wilmet’a w Harvard Business Review z 1 października 2015.

Silne emocje pojawiają się w takich biznesach jak służba zdrowia (szczególnie w tych jej dramatycznych obszarach jak np. diagnozowanie i leczenie raka, neonatologia, geriatria), podróże samolotami, serwis samochodowy, komputerowy, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, budowa i remonty domów, a od siebie dodajmy – że emocje towarzyszą również usługowemu prowadzeniu księgowości. Czytaj więcej

Kredyt na innowacje technologiczne

A.M. Jesiołowscy-Finanse sp. z o.o.

3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne

Kiedy: 7.12.2015 – 20.01.2016

Na co:

Wdrożenie innowacji technologicznych, będących wynikiem prac B+R przedsiębiorców lub projekty dotyczących wdrożenia wyników prac B+R nabywanych przez przedsiębiorców w ramach projektu. Mogą one mieć postać prawa własności przemysłowej/wyników prac rozwojowych/ wyników badań przemysłowych/nieopatentowanej wiedzy technicznej. Wdrożenie ma prowadzić do wytwarzania nowych/ulepszonych produktów/usług.

Wsparcie przeznaczone na wydatki (m.in. środki trwałe) niezbędne do wdrożenia danej technologii. Czytaj więcej

Handel na rozdrożu (część 2)

dr Maciej Jesiołowski

A.M. Jesiołowscy-Finanse sp. z o.o.

Co powoduje, że handel przenosi się do Internetu, a co hamuje ten proces? Czy można to zmierzyć? Jak sobie z tym radzić?

Pierwsze opinie na ten temat przedstawiłem tutaj. Dziś dalsza część.

Klienci przestają kupować dobra poprzez tradycyjne kanały sprzedaży. Sięgają po informacje do Internetu i tam składają zamówienia. Co ich do tego skłania? Czytaj więcej

Zapłata podatku przez osobę trzecią a skutki podatkowe

Obecna regulacja

W artykule 59 Ordynacji podatkowej uregulowany został katalog zdarzeń powodujących wygaśniecie zobowiązania podatkowego. Podstawową przesłanką skutkującą zwolnieniem podatnika z długu jest zapłata przez niego podatku. Zapłata może zostać zrealizowana w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, z tym jednak zastrzeżeniem, że w obrocie bezgotówkowym zapłata podatku możliwa jest jedynie z rachunku podatnika. Nie jest zatem  dopuszczalna zapłata podatku przez osobę trzecią, z rachunku należącego do osoby innej niż podatnik. Czytaj więcej

Handel na rozdrożu

dr Maciej Jesiołowski

A.M. Jesiołowscy-Finanse sp. z o.o.

Pytanie gdzie kupują klienci ściąga sen z oczu handlowców i właścicieli powierzchni handlowych. W niektórych branżach internet zabiera lwią część obrotów, do tej pory zarezerwowanych dla sieci sklepów detalicznych. Załamuje się dotychczasowy model biznesu, bo zmieniają się role graczy. A nowe role wyznaczają dziś konsumenci wyposażeni w coraz bardziej wyrafinowane narzędzia informatyczne. Najgorsze jest to, że jesteśmy w trakcie zmian i nie do końca jest nam znany ich kierunek i zakres ilościowy. A obroty/dochody dramatycznie się kurczą. Można wnioskować, że zapotrzebowanie na powierzchnie handlowe również się będzie zmniejszało. Co robić ? Czytaj więcej

Restrukturyzacja – zmiany w zachowaniach klientów

dr Maciej Jesiołowski

A.M. Jesiołowscy-Finanse sp. z o.o.

Tło gospodarcze, perspektywy walut, stóp procentowych i giełdy  stanowią dynamiczne środowisko, w którym, na pierwszym planie toczy się gra zasadnicza. Z naszą firmą w roli głównej i w znakomitym towarzystwie klientów, dostawców i konkurencji oraz innych, czasami niedocenianych, postaci drugoplanowych, wielokrotnie plączących wątki zasadnicze – jak w czeskim filmie.

Zachowania klienta w dobie kryzysu

Skoncentrujmy się na graczach pierwszoplanowych. Gracz nr 1 – klient, postać Czytaj więcej

Naprowadzanie na cel, czyli efektywna kontrola w zarządzaniu.

dr Maciej Jesiołowski

A.M. Jesiołowscy-Finanse sp. z o.o.

Naprowadzanie na cel

Naprowadzanie na cel w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu – to priorytetowe zadanie świadomie tworzonego systemu zarządzania. To naprowadzanie jest możliwe pod warunkiem skanowania prawidłowości funkcjonowania systemu. Skanowanie polega na systematycznie powtarzalnym porównaniu (kontroli) wzorca (planu) z faktycznym stanem otoczenia i osiągnięć systemu w danym momencie. Skutkiem skanowania są właśnie wyliczane odchylenia lokalne i globalne. Czytaj więcej