innovation

Kredyt na innowacje technologiczne

A.M. Jesiołowscy-Finanse sp. z o.o.

3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne

Kiedy: 7.12.2015 – 20.01.2016

Na co:

Wdrożenie innowacji technologicznych, będących wynikiem prac B+R przedsiębiorców lub projekty dotyczących wdrożenia wyników prac B+R nabywanych przez przedsiębiorców w ramach projektu. Mogą one mieć postać prawa własności przemysłowej/wyników prac rozwojowych/ wyników badań przemysłowych/nieopatentowanej wiedzy technicznej. Wdrożenie ma prowadzić do wytwarzania nowych/ulepszonych produktów/usług.

Wsparcie przeznaczone na wydatki (m.in. środki trwałe) niezbędne do wdrożenia danej technologii. Czytaj więcej

Shopping Purchase Retail Customer Consumer Sale Concept

Handel na rozdrożu (część 2)

dr Maciej Jesiołowski

A.M. Jesiołowscy-Finanse sp. z o.o.

Co powoduje, że handel przenosi się do Internetu, a co hamuje ten proces? Czy można to zmierzyć? Jak sobie z tym radzić?

Pierwsze opinie na ten temat przedstawiłem tutaj. Dziś dalsza część.

Klienci przestają kupować dobra poprzez tradycyjne kanały sprzedaży. Sięgają po informacje do Internetu i tam składają zamówienia. Co ich do tego skłania? Czytaj więcej

pieniądze

Zapłata podatku przez osobę trzecią a skutki podatkowe

Obecna regulacja

W artykule 59 Ordynacji podatkowej uregulowany został katalog zdarzeń powodujących wygaśniecie zobowiązania podatkowego. Podstawową przesłanką skutkującą zwolnieniem podatnika z długu jest zapłata przez niego podatku. Zapłata może zostać zrealizowana w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, z tym jednak zastrzeżeniem, że w obrocie bezgotówkowym zapłata podatku możliwa jest jedynie z rachunku podatnika. Nie jest zatem  dopuszczalna zapłata podatku przez osobę trzecią, z rachunku należącego do osoby innej niż podatnik. Czytaj więcej

Shopping Purchase Retail Customer Consumer Sale Concept

Handel na rozdrożu

dr Maciej Jesiołowski

A.M. Jesiołowscy-Finanse sp. z o.o.

Pytanie gdzie kupują klienci ściąga sen z oczu handlowców i właścicieli powierzchni handlowych. W niektórych branżach internet zabiera lwią część obrotów, do tej pory zarezerwowanych dla sieci sklepów detalicznych. Załamuje się dotychczasowy model biznesu, bo zmieniają się role graczy. A nowe role wyznaczają dziś konsumenci wyposażeni w coraz bardziej wyrafinowane narzędzia informatyczne. Najgorsze jest to, że jesteśmy w trakcie zmian i nie do końca jest nam znany ich kierunek i zakres ilościowy. A obroty/dochody dramatycznie się kurczą. Można wnioskować, że zapotrzebowanie na powierzchnie handlowe również się będzie zmniejszało. Co robić ? Czytaj więcej

Customer needs analysis concept. Businessman analyze customers needs.

Restrukturyzacja – zmiany w zachowaniach klientów

dr Maciej Jesiołowski

A.M. Jesiołowscy-Finanse sp. z o.o.

Tło gospodarcze, perspektywy walut, stóp procentowych i giełdy  stanowią dynamiczne środowisko, w którym, na pierwszym planie toczy się gra zasadnicza. Z naszą firmą w roli głównej i w znakomitym towarzystwie klientów, dostawców i konkurencji oraz innych, czasami niedocenianych, postaci drugoplanowych, wielokrotnie plączących wątki zasadnicze – jak w czeskim filmie.

Zachowania klienta w dobie kryzysu

Skoncentrujmy się na graczach pierwszoplanowych. Gracz nr 1 – klient, postać Czytaj więcej

Fotolia_82011991_S(1)

Naprowadzanie na cel, czyli efektywna kontrola w zarządzaniu.

dr Maciej Jesiołowski

A.M. Jesiołowscy-Finanse sp. z o.o.

Naprowadzanie na cel

Naprowadzanie na cel w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu – to priorytetowe zadanie świadomie tworzonego systemu zarządzania. To naprowadzanie jest możliwe pod warunkiem skanowania prawidłowości funkcjonowania systemu. Skanowanie polega na systematycznie powtarzalnym porównaniu (kontroli) wzorca (planu) z faktycznym stanem otoczenia i osiągnięć systemu w danym momencie. Skutkiem skanowania są właśnie wyliczane odchylenia lokalne i globalne. Czytaj więcej

tax planning cubes crossword puzzle

Podatkowa grupa kapitałowa efektywnym narzędziem optymalizacji podatkowej

A.M. Jesiołowscy-Finanse sp. z o.o.

Przedsiębiorcy dysponujący odpowiednim potencjałem oraz działający jako grupa kapitałowa mają do dyspozycji efektywne narzędzie optymalizacji podatkowej dla swojej działalności. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: CIT) (Dz. U. 1992 r. Nr 21 poz. 86) przewiduje w art. 1a możliwość traktowania jako jednego podatnika grupy podmiotów spełniających określone kryteria. Jest to tzw. podatkowa grupa kapitałowa (dalej: PGK), która traktowana jest jako samodzielny podatnik na gruncie podatku CIT. Czytaj więcej

25 lat doświadczeń w doradztwie

Ten rok jest dwudziestym piątym rokiem doradztwa spod znaku XVIII-wiecznego dyrygenta. Dziś, oprócz doradztwa w zakresie zarządzania, działamy w obszarze audytu finansowego, prawa gospodarczego i podatkowego oraz prowadzenia księgowości i spraw kadrowo-płacowych. Wspieramy stale ponad sto małych, średnich i dużych firm. Stawiamy na długoletnie więzi partnerskie (w kilku wypadkach ponad 20-letnie, w wielu wypadkach ponad 10-letnie). 

Zgodnie z oczekiwaną praktyką powinienem jubileusz istnienia firmy wykorzystać do  zaprezentowania jej zalet i osiągnięć. Nie zrobię tego z dwóch powodów. Po pierwsze uważam, że głównym naszym osiągnięciem jest zaledwie to, że z uporem i konsekwencją trwamy, a po drugie istotniejsze dla czytelnika mogą okazać się wnioski praktyczne z naszej 25-cio letniej przygody. Czytaj więcej

Perspective illustration of a compass over light grey background, symbol of orientation and good direction.

Wskaźnik Altmana – myślcie, gdy go stosujecie!

dr Anna Jesiołowska, dr Maciej Jesiołowski, mgr Maciej Knych

A.M. Jesiołowscy-Finanse sp. z o.o.

Wskaźnik Altmana służy do oceny kondycji finansowej danej jednostki. Aby go wyliczyć należy na początek obliczyć pięć wskaźników:

w1 = kapitał pracujący/aktywa ogółem

w2 = zysk netto – dywidenda/aktywa ogółem

w3 = zysk brutto + zapłacone odsetki/aktywa ogółem

w4 = wartość rynkowa kapitału akcyjnego/(zob. długoterm.+ zob. krótkoterm.)

w5 = przychody ze sprzedaży/aktywa ogółem Czytaj więcej

Fotolia_85488076_S

Negocjacje z Koreańczykami

Michalina Zabierowska

Sympatyk www.okolicebiznesu.pl

Korea Południowa może się wydawać geograficznie bardzo odległa od Polski, w wielu aspektach filozoficzno kulturowych znacząco się różnimy, ale – patrząc na położenie polityczno-geograficzne i przebieg historii – mamy z tym narodem wiele wspólnych cech. Polska położona między Niemcami a Rosją, Korea leży między Chinami a Japonią, podobnie jak nasz kraj przez wieki borykała się ze swoim położeniem i z zagrożeniami z tego wynikającymi. Podczas zawierania współpracy nie patrzmy na naszych rozmówców jak na kompletnie innych, ale postarajmy się ich zrozumieć i podkreślać wspólne cele i zyski, jakie mogą płynąć z naszej współpracy. Czytaj więcej