Kiedy zespół jest efektywny? Korzystny partykularyzm potrzeb

Dr Maciej Jesiołowski

A.M. Jesiołowscy-Finanse sp. z o.o.

Partykularyzm potrzeb

Partykularyzm potrzeb oznacza samodzielne decydowanie o ich zaspokajaniu lub eliminowaniu wobec samodzielnie ocenianych, obiektywnie postrzeganych uwarunkowań (szans, ograniczeń, wyzwań, zależności, niezależności, pragnień, możliwości oraz więzi z innymi osobami). Zapewnienie samodzielności i obiektywizmu decyzji, ocen i postrzegania polega na ograniczaniu udziału osób trzecich (innych osobowości) w ich narzucaniu lub zniekształcaniu. Czytaj więcej

Kiedy zespół jest efektywny? Fatalny partykularyzm postaw

Dr Maciej Jesiołowski

A.M. Jesiołowscy-Finanse sp. z o.o.

Partykularyzm postaw…

Skłonność jednostek do zaspokajania swych potrzeb emocjonalnych jest realizowana niejako z natury rzeczy. Stawanie w poprzek tego zjawiska to łamanie osobowości, które prowadzi albo do ślepego posłuszeństwa albo do konfliktu uniemożliwiającego współdziałanie. Trzeba wypośrodkować stan relacji emocjonalnych w grupie. Nie można ich całkowicie wyeliminować. Należy jednak ograniczać subiektywizm ocen w dwustronnych relacjach członków grupy. Nie eliminować, ale ograniczać; trzeba
zachować szanse na to, by czasami porozmawiać po męsku o swoich odczuciach wywołanych czyimś zaniedbaniem. Czytaj więcej