Odpowiedzialność materialna pracowników (wraz z szablonami pism)

Wprowadzenie W analizie poświęconej odpowiedzialności porządkowej pracowników (http://okolicebiznesu.pl/odpowiedzialnosc-porzadkowa-pracownikow-wraz-z-szablonami-pism/) zostało zasygnalizowane, iż w ramach odpowiedzialności pracowniczej możemy wyróżnić: 1)  Odpowiedzialność porządkową, 2)  Odpowiedzialność dyscyplinarną, oraz 3)  Odpowiedzialność materialną. W niniejszym opracowaniu zostanie omówionaCzytaj więcej