Środki ochrony prawnej przed nadużyciami władzy publicznej w czasie epidemii COVID-19

Część 1:

Postępowanie wykroczeniowe

Zespół prawny

A.M. Jesiołowscy-Finanse sp. z o.o.

 1. Wstęp

            W dobie obecnie obowiązujących ograniczeń coraz większa część obywateli styka się mniej lub bardziej bezpośrednio z państwowym aparatem represyjnym. O ile nie mówimy o przypadkach wagi ciężkiej, a więc o przestępstwach, zwykły obywatel (także, a może nawet przede wszystkim przedsiębiorca) może doświadczyć zasadniczo dwóch rodzajów postępowań o charakterze represyjnym – karno-administracyjnego i…. administracyjno karnego. Tym pierwszym określa się postępowanie wykroczeniowe, kojarzone głównie z mandatami karnymi (choć jest to tylko jeden z jego trybów, w dodatku fakultatywny), z kolei drugi opiera się o Kodeks postępowania administracyjnego i zakłada wymierzanie kar pieniężnych w trybie decyzji administracyjnych. Trybem administracyjnym, który dzięki wprowadzonym przez tarcze antykryzysowe przepisom jest de facto bardziej represyjny od trybu wykroczeniowego (gdzie stosuje się przecież posiłkowo zasady prawa karnego), zajmiemy się w drugiej części. Poniżej natomiast zostaną przedstawione zasady rządzące się postępowaniem w sprawach o wykroczenia, jak również przydatne wskazówki, jak zgodnie z prawem bronić się przed sankcjami przewidzianymi w prawie wykroczeń.

 1. Pojęcie wykroczenia
Czytaj więcej

Praca w czasach zarazy – 4

dr Maciej Jesiołowski

A.M. Jesiołowscy-Finanse sp. z o.o.

Czy wrócimy za pięć lat z tarczą czy na tarczy (finansowej) – to się jeszcze okaże…

No i doczekaliśmy się tarcz antykryzysowych i finansowych ! Prawie takich, jakie są potrzebne. Przynajmniej w idei, w zamyśle – bardzo kierunkowo słusznych. Order się za to należy ideo-, pomysłodawcom ze szczytów władzy. Ani nie kpię ani nie żartuję.

Ale (bez „ale” się nie da) pomysły spłynęły na szczeble wykonawcze do dyrektorów, kierowników, zastępców, by trafić w końcu na biurka referentów. No i zaczęło się uszczegóławianie zapisów, regulaminów, procesów, podręczników, paragrafów i punktów. A że władza na szczeblach najbardziej wykonawczych odpowiada przed władzą bardziej pomysłodawczą, choć surowo oceniającą – to trzeba było osadzić wszelkie pomysły w istniejącym porządku prawnym. By mieć ewentualnie argumenty, czemu coś zrobiło się tak a nie inaczej – usprawiedliwiające rozwiązania ściśle techniczne w oczach zwierzchności.

Czytaj więcej

Biuletyny

Poniżej znajdziecie Państwo tabelę w której zebraliśmy informacje o tematach poruszanych w naszych biuletynach. Tabela umożliwia sortowanie i filtrowanie po tematach a kliknięcie na datę i godzinę biuletynu pozwoli na przeczytanie biuletynu z tym tematem.

Czytaj więcej

Siła wyższa – jej wpływ na możliwość rozwiązania umów gospodarczych w kontekście stanu epidemii wywołanej przez SARS-CoV2

Zespół prawny

A.M. Jesiołowscy-Finanse sp. z o.o.

 1. Wprowadzenie

      Po wprowadzeniu w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego (14 marca 2020 r.), a następnie – stanu epidemii (20 marca 2020 r.), a także związanej z tą sytuacją dynamicznej promulgacji kolejnych aktów prawnych ustanawiających szereg nowych ograniczeń, wielu przedsiębiorców ma problemy
z prowadzeniem działalności gospodarczej. Dotyczy to w mniejszym lub większym stopniu większości branż, w szczególności turystyki, gastronomii czy budownictwa. Ograniczenia bowiem często powodują faktyczne zawieszenie prowadzonej działalności, bądź jej zredukowanie do opłacalnego zakresu świadczonych usług. W związku ze zmniejszonymi przychodami, a nawet ich brakiem, powstaje problem umów jakie łączą takich przedsiębiorców z innymi partnerami biznesowymi – czy i w jaki sposób można doprowadzić do ich rozwiązania, czy wystarczającą przesłanką ku temu jest fakt wystąpienia stanu epidemii i związane z nim obostrzenia prawne, a także kiedy będzie to zgodne
z prawem.

 1. Pojęcie siły wyższej

      Przepisy Kodeksu cywilnego pozwalają na swobodę w kształtowaniu stosunków prawnych między stronami – zgodnie z art. 3531  k.c. „Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.”. Istnienie zasady swobody umów implikuje inną zasadę, istniejącą jeszcze w prawie rzymskim i wyrażającą się w paremii łacińskiej pacta sunt servanda (umów należy dotrzymywać). Zasady te mają relewantne znaczenie w stosunkach gospodarczych, bowiem odpowiednie skonstruowanie treści umowy pomiędzy profesjonalnymi podmiotami będzie rodziło doniosłe konsekwencje w przypadku sporów z niej wynikających.

Czytaj więcej

„Praca w czasach zarazy – 3”

dr Maciej Jesiołowski

A.M. Jesiołowscy-Finanse sp. z o.o.

No i mamy projekt ustawy antypandemicznej dla gospodarki… Przeraża mnie ilość uwarunkowań i papierów, oświadczeń, załączników koniecznych by wnioskować o wszelaką pomoc do instytucji rządowych i podatkowych. Podobnie zdumiewają mnie terminy, które odkładają ewentualne wpływy pomocy dla przedsiębiorcy – praktycznie do drugiej połowy maja! Nie wiem jak to skomentować. Z czego to wynika? Z przywiązania do litery prawa istniejącego, od którego uprawiania trudno się oderwać? Ze strachu przed wprowadzeniem rozwiązań radykalnych, daleko odbiegających swą formą od tych klauzyperdzkich propozycji, które mamy w ustawie? A może z niewiedzy jak działa makroekonomia gospodarki państwowej?

Czytaj więcej

„Praca w czasach zarazy – 2”

dr Maciej Jesiołowski

A.M. Jesiołowscy-Finanse sp. z o.o.

Przenieśliśmy się ponad tydzień temu z biura do trzydziestu kilku domowych, rozproszonych lokalizacji. Praca z domownikami obok, w ograniczonej przestrzeni, jest dla wszystkich wyzwaniem. Ryzykownym. Wystawiamy naszych najbliższych i siebie na próbę przetrwania razem 24/24 i 7/7. Spostrzegam, że zaraza to mniejsza codzienna dolegliwość niż zamknięcie w czterech ścianach z najsympatyczniejszą i najukochańszą osobą. Ale dzięki temu może przetrwamy pandemię? A czy przetrwają nasze więzi z bliskimi?

Jedno jest pewne – wrócimy z przyjemnością do pracy.

Póki co dbamy o więzi via Internet: przez What’s App’a . Dzień dobry z rana i dobranoc pod wieczór – a między tymi skrajnymi punktami w czasie – toczy się bogata w emocje, acz lakoniczna w treści rozmowa wielu z wieloma. Tematy dotyczące pracy nie dominują. Dominują tematy pracy towarzyszące – jak kondycja, nastrój, czy wpływ środowiska na samopoczucie i koncentrację. Zdumiewające – bardziej się spajamy niż pracując w normalnych warunkach. I lepiej współpracujemy. Inna sprawa, że zaraza za oknem i niepewność przyszłości – mają, w tej motywacji do działania i współpracy, udział dominujący. Odkrywamy, że sensowne zaangażowanie pozwala nie przeżywać niepokojów i daje nadzieję na wyjście z kryzysu, może poturbowanym, ale obronną ręką.

Drugie jest pewne – ten miły i mobilizujący sms od szefa … zapewne.

Oczywiście mamy mają trochę inne zdanie…. Wyobrażam sobie pociechy, które nie akceptują tego, że mama w domu usiłuje się wyalienować i ma ciekawsze zajęcie niż zabawa. Nie będę udzielał żadnych rad, bo już zapomniałem jak to jest z dziećmi obok, a rodzinnych nawyków i tak nie da się zmienić z dnia na dzień. Poza tym dzieci mają zarazę w d…. . Z pewnymi korektami sugerują brać z nich przykład. Na pewno lepiej przeżyjemy kolejny dzień.

Trzecie jest pewne – mamy mają najtrudniej !

Szef czuwający

„Praca w czasach zarazy”

dr Maciej Jesiołowski

A.M. Jesiołowscy-Finanse sp. z o.o.

To co poniżej to taki szkic powierzchownej analizy psychologii ekonomii (nie na odwrót!), a właściwie precyzyjniej: psychiki ekonomii. Robiłem go dla siebie, by zrozumieć różnice między kryzysami i spróbować wyciągnąć wnioski praktyczne, i … raczej optymistyczne (z nutką goryczy pod koniec). Nie jest to w żadnym razie analiza stricte naukowa. Nie ma literatury do przeanalizowania, ani danych. Pojawią się najprędzej za rok. I wtedy poniższe osądzicie obiektywnie. Dziś jedynie możecie dokonać wyboru i uwierzyć lub nie… Sugeruję jednak by zastosować wniosek praktyczny (na końcu – w ramce), nad którym może każdy z nas pracować usilnie, chociażby po to, by z dobrą motywacją działać!

 • Poprzednie kryzysy ekonomiczne polegały na wyhodowaniu, przez chciwców i głupców, lokalnych ekstremów:
  • bańki argentyńskiej,
  • bańki w finansowaniu ryzykownych zabezpieczeń inwestycji w nieruchomości
  • bańki greckiej
  • itd.
Czytaj więcej

Możliwości uniknięcia PIT przy sprzedaży nieruchomości

Zespół prawny

A.M. Jesiołowscy-Finanse sp. z o.o.

Wprowadzenie

Rynek nieruchomości rozwija się obecnie w sposób niezwykle dynamiczny. Nie tylko bowiem powstaje coraz więcej domów jedno- i wielorodzinnych, ale także te istniejące podlegają przemianom właścicielskim z coraz większą częstotliwością. Z punktu widzenia podatnika jest to dosyć istotne zagadnienie, gdyż zarówno przy nabyciu nieruchomości, jak i jej zbyciu ponosi  się zasadniczo pewne obciążenia. Z perspektywy kupującego jest to przede wszystkim podatek od czynności cywilnoprawnych (art. 4 pkt 1 ustawy o PCC) oraz koszty sporządzenia odpowiedniego aktu notarialnego i czynności mu towarzyszących, zaś z perspektywy sprzedającego (będącego osobą fizyczną) jest to podatek dochodowy od osób fizycznych. Zgodnie bowiem z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT, odpłatne zbycie:

Czytaj więcej

W jaki sposób uczelnie powinny dokonywać rozliczeń przy zwolnieniu studentów od opłat?

Zespół prawny

A.M. Jesiołowscy-Finanse sp. z o.o.

Wprowadzenie

W związku z coraz większym odsetkiem osób młodych podejmujących studia wyższe, częściej dochodzi do rozliczeń pomiędzy studentami a uczelniami. Są one związane z usługami edukacyjnymi i innymi opłatami, które stanowią grupę wyjątków od generalnej zasady nieodpłatności nauki w szkołach publicznych, którą wyraża art. 70 ust. 2 zdanie 2. Konstytucji RP. Od opłat tych ustawodawca przewidział jednak możliwość zwolnienia, pozostawiając uczelniom publicznym swobodę w zakresie ustalania samych warunków i procedury ubiegania się przez studentów o zwolnienie z dokonania opłat. Powstaje jednak pytanie, jak należy rozliczyć takie zwolnienie, oraz kiedy student powinien otrzymać fakturę PIT z tego tytułu, a kiedy w ogóle nie będzie on podlegał obowiązkowi zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

Przedmiot zwolnienia

Czytaj więcej

Biała lista podatników VAT

A.M. Jesiołowscy-Finanse sp. z o.o.

Nowy pomysł Ministerstwa Finansów w zamyśle ma zapewnić aktualną i kompletną informację o zarejestrowanych podatnikach podatku VAT. Niestety nakłada na firmy kolejny obowiązek. Od 1 stycznia 2020 roku wchodzi w życie obowiązek realizowani płatności na rachunki bankowe wykazane na tzw. „białej liście”.

Obowiązek ten dotyczy wszystkich transakcji – zawieranych między przedsiębiorcami – o wartości powyżej 15 000 zł brutto. Przy czym pojęcie transakcja w tym wypadku jest znacznie szersze nie dotyczy tylko wartości pojedynczej faktury jak to ma na przykład zastosowanie przy mechanizmie podzielonej płatności.

Czytaj więcej