Sprawozdania finansowe z czasów II Rzeczypospolitej

Sprawozdania, bilanse, rachunkowość… Wszystko to towarzyszy działalności gospodarczej od wieków. Pierwsze zapisy księgowe prowadzone na kontach podwójnych to XIII wiek. Konto kapitału służące do rejestrowania zmian we własnym majątku to przełom wieku XIV i XV. Wtedy też pojawia się bilans jako zamknięcie kont księgi głównej.

Z kolei niezależne badanie ksiąg rachunkowych rozpoczęło się w XIX wieku. W 1862 roku w Wielkiej Brytanii uchwalono British Companies Act. Ten dokument to początek zawodu biegłego rewidenta a celem tej regulacji było zapobieganie oszustwom oraz kontrola dokładności prowadzenia ksiąg handlowych.

A jak to wyglądało w Polsce międzywojennej? Zobaczcie sprawozdania z lat trzydziestych XX wieku. Tak wyglądały wtedy sprawozdana. Czy dużo się od tego czasu zmieniło?

Sprawozdanie finansowe Spółki Akcyjnej Wielkich Pieców i Zakładów Ostrowieckich za rok obrachunkowy 1931/32.

Sprawozdanie finansowe Spółki Akcyjnej Wielkich Pieców i Zakładów Ostrowieckich na dzień 31 grudnia 1938 r.

Może macie u siebie jakieś ciekawe dokumenty księgowe którymi możecie się podzielić. Zachęcamy do umieszczenia ich na naszym blogu.