25 lat doświadczeń w doradztwie

Ten rok jest dwudziestym piątym rokiem doradztwa spod znaku XVIII-wiecznego dyrygenta. Dziś, oprócz doradztwa w zakresie zarządzania, działamy w obszarze audytu finansowego, prawa gospodarczego i podatkowego oraz prowadzenia księgowości i spraw kadrowo-płacowych. Wspieramy stale ponad sto małych, średnich i dużych firm. Stawiamy na długoletnie więzi partnerskie (w kilku wypadkach ponad 20-letnie, w wielu wypadkach ponad 10-letnie). 

Zgodnie z oczekiwaną praktyką powinienem jubileusz istnienia firmy wykorzystać do  zaprezentowania jej zalet i osiągnięć. Nie zrobię tego z dwóch powodów. Po pierwsze uważam, że głównym naszym osiągnięciem jest zaledwie to, że z uporem i konsekwencją trwamy, a po drugie istotniejsze dla czytelnika mogą okazać się wnioski praktyczne z naszej 25-cio letniej przygody. Czytaj więcej

Wskaźnik Altmana – myślcie, gdy go stosujecie!

dr Anna Jesiołowska, dr Maciej Jesiołowski, mgr Maciej Knych

A.M. Jesiołowscy-Finanse sp. z o.o.

Wskaźnik Altmana służy do oceny kondycji finansowej danej jednostki. Aby go wyliczyć należy na początek obliczyć pięć wskaźników:

w1 = kapitał pracujący/aktywa ogółem

w2 = zysk netto – dywidenda/aktywa ogółem

w3 = zysk brutto + zapłacone odsetki/aktywa ogółem

w4 = wartość rynkowa kapitału akcyjnego/(zob. długoterm.+ zob. krótkoterm.)

w5 = przychody ze sprzedaży/aktywa ogółem Czytaj więcej

Negocjacje z Koreańczykami

Michalina Zabierowska

Sympatyk www.okolicebiznesu.pl

Korea Południowa może się wydawać geograficznie bardzo odległa od Polski, w wielu aspektach filozoficzno kulturowych znacząco się różnimy, ale – patrząc na położenie polityczno-geograficzne i przebieg historii – mamy z tym narodem wiele wspólnych cech. Polska położona między Niemcami a Rosją, Korea leży między Chinami a Japonią, podobnie jak nasz kraj przez wieki borykała się ze swoim położeniem i z zagrożeniami z tego wynikającymi. Podczas zawierania współpracy nie patrzmy na naszych rozmówców jak na kompletnie innych, ale postarajmy się ich zrozumieć i podkreślać wspólne cele i zyski, jakie mogą płynąć z naszej współpracy. Czytaj więcej

Jeszcze słowo o JOW-ach.

Czy JOW-y mogą być receptą na naprawę życia politycznego w Polsce? Szczerze wątpię

Układ politycy-dziennikarze – o którym pisze Maciej Jesiołowski – istnieje głównie dzięki zapotrzebowaniu mediów na emocje, które przyciągają publiczność. Politycy zaś chętnie to wykorzystują by wzmacniać swój przekaz. Czytaj więcej

Praktyczne porady dla negocjujących z Chińczykami

Michalina Zabierowska

Sympatyk www.okolicebiznesu.pl

Negocjacje po chińsku

Przygotowanie – nawiązanie kontaktu

Przed rozpoczęciem pracy z chińskimi kontrahentami, musimy się porządnie przygotować. Głównie dlatego, że znajomość chińskiej etykiety i sposobu zachowania negocjatorów jest wymagana przez naszych partnerów. Możemy nawet przyprowadzić do stołu osobę, która będzie naszym „tłumaczem” zachowania i kultury chińskiej. Używajmy takiej pomocy nie tylko podczas rozmów, ale także podczas całego pobytu, tak by stworzyć siatkę połączeń korzystną dla nas. Czytaj więcej

Dlaczego będę głosował za Jednomandatowymi Okręgami Wyborczymi (JOW-ami)?

Dr Maciej Jesiołowski

A.M. Jesiołowscy-Finanse sp. z o.o.

Motywacja wyborców – zwolenników JOW-ów wynika głównie z niechęci do stanu dzisiejszego. Straciliśmy cierpliwość do osób wypowiadających się w telewizji czy też prywatnie poprzez tajne nagrania. Doszliśmy do wniosku, że grają naszymi emocjami, a nie starają się rzetelnie poprawić nasz byt. Odgrywają swe role a nie pracują. Chodzi im o naszą reakcję emocjonalną, a nie o lepsze warunki życia. Uprościli sobie nasz obraz do schematu reaktywnego tłumu półidiotów o dużej wrażliwości emocjonalnej i bez mózgu. To…smutne. Czytaj więcej

Zmiany w Kodeksie pracy w 2015 roku

A.M. Jesiołowscy-Finanse sp. z o.o.

Uproszczenia dotyczące badań lekarskich

1 kwietnia 2015 r. weszły w życie zmiany w Kodeksie pracy, na mocy których wprowadzono nowe regulacje w art. 229 k.p., dotyczące zwolnienia z obowiązku podlegania wstępnym badaniom lekarskim.

Zgodnie z dodanym do art. 229 paragrafem 11 – wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają osoby:

  1. przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy z tym pracodawcą,
  2. przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli przedstawią pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach opisanych w skierowaniu na badania lekarskie, a pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy, z wyłączeniem osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.

Czytaj więcej

Negocjacje z Japończykami – podstawowe rady

Michalina Zabierowska

Sympatyk www.okolicebiznesu.pl

Przygotowania

Pośrednik

Japonia jest krajem, w którym bardzo istotną rolę odgrywa ceremonialność. Dlatego wszystkie nasze działania muszą być dobrze przemyślane i dopasowane do oczekiwań naszych potencjalnych partnerów. Dobrze jest, zanim podejmiemy negocjacje w świecie dalekowschodnim, zapoznać się z firmami, które już działają na tamtym rynku, Czytaj więcej