Korekta kosztów uzyskania przychodów – likwidacja bubla prawnego

Zespół prawny

A.M. Jesiołowscy-Finanse sp. z o.o.

Likwidacja obowiązku korekty kosztów od niezapłaconych faktur już od 2016 roku

Z początkiem stycznia 2016 roku przestaną obowiązywać przepisy art. 15b ustawy o CIT oraz art. 24d ustawy o PIT, dotyczące obowiązku korekty kosztów uzyskania przychodów w razie nieterminowej zapłaty faktury.

Powyższe przepisy obowiązują od 2013 roku, a celem ich wprowadzenia była poprawa sytuacji finansowej przedsiębiorców i likwidacja zatorów płatniczych. Bardzo szybko okazało się jednak, iż cel nowelizacji nie został spełniony, a wprowadzone regulacje odniosły zupełnie odwrotny skutek – doprowadziły w praktyce do zwiększenia obowiązków związanych z ewidencją podatkową przedsiębiorców.

Zgodnie z treścią aktualnych regulacji podatnicy są obowiązani do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów (dokonywania tzw. korekty kosztów) w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z faktury lub innego dokumentu i nieuregulowania tej kwoty w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności.

W przypadku zaś, gdy termin płatności faktury jest dłuższy niż 60 dni, podatnicy są obowiązani dokonać korekty kosztów z upływem 90 dni od daty zaliczenia kwoty zobowiązania do kosztów uzyskania przychodów, o ile faktura nie została uregulowana w tym terminie.

 Na skutek ustawy zmieniającej Ordynację podatkową z dnia 5 sierpnia 2015 roku przepisy powyższe z dniem 1 stycznia 2016 r. zostaną uchylone co oznacza, że zaksięgowane faktury będą stanowić koszt podatkowy bez względu na to kiedy nastąpi ich zapłata.

 Warto również podkreślić, iż na podstawie przepisów przejściowych podatnicy, którzy do końca 2015 roku dokonali zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów będą mogli je ponownie zwiększyć po uregulowaniu zobowiązania wobec kontrahenta.

 Zmiana ta ucieszy zarówno właścicieli firm jak i księgowych, bowiem obecnie obowiązujące przepisy nie tylko nie spełniły swojego celu jakim miała być poprawa sytuacji finansowej przedsiębiorców i zlikwidowanie zatorów płatniczych, ale w istotny sposób przyczyniły się do zwiększenia pracy przedsiębiorców i księgowych, którzy zmuszeni byli do nieustannego weryfikowania terminów rozliczeń.