Legalność obowiązku zakrywania ust i nosa (oraz innych ograniczeń) po 29 listopada 2020 – analiza precedensowego orzeczenia Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim

Wprowadzenie Obowiązek zasłaniania ust i nosa od samego początku jego ustanowienia wywołuje wiele kontrowersji, mając zarówno zwolenników, jak i przeciwników. Sytuację komplikują dodatkowo niespójne, a wręcz chaotyczne działania legislacyjne, krytykowane przez sporąCzytaj więcej